Яндекс.Метрика

Проекти

Вертикална планировка

planirovkaВертикалната планировка  и инженерно  мероприятие свързано с изкуствено изменение , подобряване на съществуващия релеф на дадена местност  .

Вертикалното планиране е един от най важните процеси в благоустройството и инженерната подготовка на терена.

При организирането на  релефа е необходимо да се стремим към минимален обем земни работи , запазване на почвения слой , предотвратяване на ерозионните процеси .

Проекта за вертикална планировка се изработва на базата на геодезическо заснемане на участъка.

 

Проект за вертикална планировка

Вертикална планировка

Чрез проекта за  вертикално планиране се установяват  всички наклони по терена и прилежащите архитектурни елементи – алеи , подпорни стени, площадки, стълбища и др.  В проекта за вертикална планировка се  решава оттичането на повърхностните води . Преценява се баланса на земните маси – изкопи и насипи.