Яндекс.Метрика

Проекти

Идеен проект

Идеен проект

Ландшафтен дизайн

ideen-proektПреди да пристъпим към проектния процес , сме длъжни да се запознаем  с особеностите на обекта – релеф , осветенност , състав на почвата , налични водоизточници , съществуваща растителност и др.

 

Въз основа на получената информация ,  разработваме  идейно предложение –  предварителен проект  в който е представено  композиционното решение . След съгласуването му  с възложителя  , преминаваме към изготвянето на проектната документация .

 

Проектната документация в включва : Идеен проект ; Проект за вертикално планиране ; Дендрологичен проект ; Посадъчен чертеж ; Триизмерни визуализации ; Схема на осветлението ;  Архитектурни детайли ( беседки , перголи , водни площи и др.)

Save

Save