Луксозно озеленяване на частни обекти . Комплексно изпълнение на всички дейности .
Поддържане на зелени площи . Абонаментно обслужване на частни градини и затворени комплекси.
Проекти за озеленяване . Ландшафтно проектиране и дизайн .
Озеленяване на тераси . Поливни системи за балконски растения .
Студоустойчиви палми . Доставка и засаждане на екзотични растения . Поддръжка и гаранция
Жив плет . Засаждане и отглеждане . Разнообразие от подходящи растителни видове .
3D Визуализации . Изработване на триизмерни изгледи на зелените площи.
Живи стени . Вертикално озеленяване за интериор .

Проекти

Проекти за озеленяване

Преди да пристъпим към проектния процес , сме длъжни да се запознаем с особеностите на обекта - релеф , осветенност , състав на почвата , налични водоизточници , съществуваща растителност и др.

Въз основа на получената информация , разработваме идейно предложение - предварителен проект в който е представено композиционното решение . След съгласуването му с възложителя , преминаваме към изготвянето на проектната документация .

  Проектната документация включва :

Идеен проект ;

Проект за вертикално планиране ;

Дендрологичен проект ;

Посадъчен чертеж ;

Триизмерни визуализации ;

Схема на осветлението ;

Архитектурни детайли ( беседки , перголи , водни площи и др.)

Яндекс.Метрика