Луксозно озеленяване на частни обекти . Комплексно изпълнение на всички дейности .
Поддържане на зелени площи . Абонаментно обслужване на частни градини и затворени комплекси.
Проекти за озеленяване . Ландшафтно проектиране и дизайн .
Озеленяване на тераси . Поливни системи за балконски растения .
Студоустойчиви палми . Доставка и засаждане на екзотични растения . Поддръжка и гаранция
Жив плет . Засаждане и отглеждане . Разнообразие от подходящи растителни видове .
3D Визуализации . Изработване на триизмерни изгледи на зелените площи.
Живи стени . Вертикално озеленяване за интериор .

Вертикална планировка

Вертикалната планировка  и инженерно  мероприятие свързано с изкуствено изменение , подобряване на съществуващия релеф на дадена местност  .

Вертикалното планиране е един от най важните процеси в благоустройството и инженерната подготовка на терена.

При организирането на  релефа е необходимо да се стремим към минимален обем земни работи , запазване на почвения слой , предотвратяване на ерозионните процеси .

Проекта за вертикална планировка се изработва на базата на геодезическо заснемане на участъка.

 

Проект за вертикална планировка

Вертикална планировка

Чрез проекта за  вертикално планиране се установяват  всички наклони по терена и прилежащите архитектурни елементи - алеи , подпорни стени, площадки, стълбища и др.  В проекта за вертикална планировка се  решава оттичането на повърхностните води . Преценява се баланса на земните маси - изкопи и насипи.

Яндекс.Метрика