Луксозно озеленяване на частни обекти . Комплексно изпълнение на всички дейности .
Поддържане на зелени площи . Абонаментно обслужване на частни градини и затворени комплекси.
Проекти за озеленяване . Ландшафтно проектиране и дизайн .
Озеленяване на тераси . Поливни системи за балконски растения .
Студоустойчиви палми . Доставка и засаждане на екзотични растения . Поддръжка и гаранция
Жив плет . Засаждане и отглеждане . Разнообразие от подходящи растителни видове .
3D Визуализации . Изработване на триизмерни изгледи на зелените площи.
Живи стени . Вертикално озеленяване за интериор .

Идеен проект

Ландшафтен дизайн

 Преди да пристъпим към проектния процес , сме длъжни да се запознаем  с особеностите на обекта - релеф , осветенност , състав на почвата , налични водоизточници , съществуваща растителност и др.

 

Въз основа на получената информация ,  разработваме  идейно предложение -  предварителен проект  в който е представено  композиционното решение . След съгласуването му  с възложителя  , преминаваме към изготвянето на проектната документация .

 

Проектната документация в включва : Идеен проект ; Проект за вертикално планиране ; Дендрологичен проект ; Посадъчен чертеж ; Триизмерни визуализации ; Схема на осветлението ;  Архитектурни детайли ( беседки , перголи , водни площи и др.)

Яндекс.Метрика