Яндекс.Метрика

Затревяване с тревен чим

Навярно за мнозина от вас е удоволствие да се наслаждавате  на добре изградените и поддържани тревни площи . Зад красотата на тревния килим обаче се крие огромен труд и усилия.

Култивирания вариант на създаване на тревни площи  включва процесите : Обработка на почвата – съществуваща или нововнесен хумусен слой . Затревяване – чрез посев на семената или полагане на готов тревен чим. Следпосевни грижи – валиране , торене и др. Последващата подръжка на зелената ливада е най важния фактор за доброто и благосъстояние.

Затревяване чрез посев. Райграс и тревни смески                      Изграждане на тревни площи чрез посев с  тревна смеска ( специални комбинации на семена от тревисти видове )

Затревяване с тревен чим                                                                          Затревяване с тревен чим. Доставка и засаждане. Готов тревен килим за няколко дни  ! Затревяването с готов тревен чим все повече набира популярност . Въпреки високата си себестойност спрямо затревяването с посев ,има безспорни предимства  изразяващи се в : Бърз първоначален ефект. Липса или минимално наличие на плевели. Лесно овладяване на стръмни участъци.